Privacy- en Cookie verklaring R&T-Itrading B.V.

Inhoudsopgave:
1 Wie is Greepers Nederland
1.a. welke activiteiten ontplooit zij?
2 Wat zijn persoonsgegevens
3 Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?
4 Verwerken we bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?
5 Met wie delen we persoonsgegevens?
6 Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
7 Hoe kunt u de persoonsgegevens inzien
8 Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
9 Wat is onze visie op privacy
10 Versiebeheer.

1. Wie is Greepers Nederland?

Greepers Nederland is één van de handelsnamen onder de Statutaire naam R&T-Trading BV, gevestigd Singel 1, 2182LS te Hillegom en sinds 21-7-2017 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27380239. Enig aandeelhouder sinds 05-07-2010 is R&T Beheer B.V., ingeschreven sinds 21-07-2010 bij KvK onder nummer 281147777.

1.a Activiteiten:
Detailhandel via postorder en internet (webshop Greepers.nl) in kleding en mode-artikelen
Niet gespecialiseerde groothandel in niet-consumentenartikelen
Gespecialiseerde detailhandel via postorder en internet in overige non-food
De Im- en export van en de groot-en detail-handel in geregelde eb ongeregelde goederen, alsmede het verzorgen van trainingen consultancy- en freelance werkzaamheden betreffende de detailhandel en groothandel.

Er is 1 persoon werkzaam, de directeur en eigenaar, wonende in Hillegom.
Greepers Nederland is verantwoordelijk voor deze Privacy Verklaring.

2. Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die we in verband kunnen brengen met u.
U deelt facturering-gegevens met ons waarbij uw naam of de naam van uw instelling/bedrijf en adres van u als gefactureerde wordt opgegeven. Ook het E-mailadres, Telefoonnummer, IP Adres en betalingsgegevens zoals op welke manier IDEAL, PAYPAL, Mister Cash, Credicard, of via Factuur met betaling via een Bankinstelling, de betaling heeft plaatsgevonden, worden opgeslagen.
Daarnaast worden de naam en adresgegevens opgeslagen van het verzendadres. Facturering- en Verzendadres kunnen verschillen.

3. Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
Zonder de persoons/bedrijfsgegevens zoals naam en adres behorende bij facturering en verzending kunnen wij niet leveren. Het telefoonnummer en E-Mail adres is noodzakelijk om bij correspondentie over de bestelling en levering adequaat te kunnen communiceren.
Wij bewaren alleen deze gegevens om met u in contact te kunnen treden of u te informeren over aanbiedingen van onze kant met betrekking tot de producten die wij via de webshop verkopen.

De webshop Greepers.nl gebruikt Google Analytics en is daarvoor een verwerkersovereenkomst aangegaan met Google. Deze technische, functionele en analytische cookies worden verwerkt vanuit een commercieel belang maar die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

4.Verwerken we bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?
Slechts eerder genoemde gegevens worden bewaard. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden niet gevraagd en worden dus niet opgeslagen.

5. Met wie delen we persoonsgegevens?
Greepers Nederland verkoopt uw gegevens niet aan derden.
Collecting Payment Service Provider Sisow die de betalingen int via IDEAL, PayPal, Mister Cash en Creditcard maatschappijen verwerkt is een verwerkingsverantwoordelijke krachtens artikel 4(7) AVG. Als zodanig is een verwerkersovereenkomst tussen Sisow en Greepers Nederland niet nodig (Zie art .14 en 15 van Alg. voorwaarden en Privacyverklaring Sisow).
Met Google, Made by US (Hosting en Webonderhoud), en Bedrijfsadministratiekantoor Assendelft & Misset te Hillegom zijn verwerkingsovereenkomsten afgesloten.

6. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
De bovenstaande persoonsgegevens worden opgeslagen in het web platform en blijven daar opgeslagen.

7. Hoe kunt u de persoonsgegevens van u inzien of aanpassen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens schriftelijk bij ons indienen.
U kunt bij ons een verzoek indienen om de door u aangeleverde persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen (gegevensoverdraging).

8. Hoe beveiligen wij de persoonsgegevens ?
Greepers Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daartoe werkt Greepers Nederland samen met Made by US die maandelijks onderhoud, beveiliging en hosting van de Website verzorgt.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Mocht U zich willen beklagen dan kunt u zich richten tot de autoriteit bescherming persoonsgegevens:
Autoriteit Persoonsgegevens
T.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

9. Wat is onze visie op privacy?
Greepers Nederland is zuinig op de door u aangeleverde persoonsgegevens en heeft de intentie niet meer te verzamelen dan strikt noodzakelijk is om uw bestelling goed uit te voeren en u te informeren over aanbiedingen.
Als we deze Privacy Verklaring herzien, zullen we u op de hoogte brengen door de nieuwe Privacy Verklaring op www.greepers.nl te publiceren. Wijzigingen in het Privacy Verklaring gaan in op het moment dat de herziene versie is gepubliceerd op onze website.

10 Versiebeheer Privacyverklaring
Datum bijgewerkt: 25 mei 2018 Versie 2